分类
从入门到精通

外汇平台mt4

Kazakhstan

Kulioyo Trading Diary(Forex) 20191125- 20191130

回归重点,外汇交易---高风险,高回报 Focus to Forex Trading, High Risk High Return .

外汇平台,FCA, ASIC, CBI, FSA Regulated. Forex Platform Regulated by FCA, ASIC., CBI, FSA

My trading strategy cover from technical & fundamental analysis, as long as we see return and never criticize others.

CWG Markets外汇交易平台优势

工欲善其事,必先利其器!一款优秀的交易软件可以为交易者提供了强大的功能,包括各种交易执行功能、无限量图表、大量技术指标和曲线、自定义指标及脚本。对于外汇投资者来说,俄罗斯金融软件公司迈达克(Meta Quotes)的交易软件一直是大家的首选,并且是零售外汇经纪商广泛使用的交易平台。CWG Markets做为一家国际性外汇经纪商Meta Quotes也是我们的首选交易软件。CWG同时引进了MT4和MT5两类交易平台供大家选择。

CWG Markets外汇交易平台优势

一、MT5拥有更快的交易速度和更稳定交易体验

相比MT4软件32位、一个专用服务器的配置,MT5拥有64位、4个独立服务器,分别是访问服务器(Access Server)、交易服务器(Trade Server)、历史服务器(History Server)和备份服务器(Backup Server)。这使得MT5交易软件在交易延迟、交易体验上,都优先于MT4。以下是来自迈达克官网的截图:

CWG Markets外汇交易平台优势

二、MT5产品数量没有上限且可以接入更多外汇之外的产品

MT5交易平台能够提供更多的金融产品。除了贵金属、外汇、期货外,它还可提供股票、期权等金融投资产品的实时行情和交易,交易的产品更加多样化。原则上说,MT5可以加入的产品数量是无限的。CWG的MT4/MT5推广初期嵌入了多达100多种广受交易者喜爱的交易产品,类别囊括了外汇,贵金属,指数,商品期货等等。除了日成交非常活跃的欧美,黄金,原油等以外,还有全球热门的HK50, US500,DE30等品种,并且还在不断的丰富和完善。 值得一提的是,在刚结束的全球实盘交易大赛中,CWG平台的资深交易者且获得全球实盘交易大赛第一赛季总冠军,DE30是他最多的一个交易种类。

CWG Markets外汇交易平台优势

CWG Markets外汇交易平台优势

CWG Markets外汇交易平台优势

三、MT5拥有更多时间周期框架和更多的技术指标分析工具。

CWG Markets外汇交易平台优势

CWG Markets外汇交易平台优势

CWG Markets外汇交易平台优势

四、MT5的新一代编程语言以及更专业的策略回测

CWG Markets外汇交易平台优势

CWG Markets外汇交易平台优势

五、MT5订单、挂单和执行能力的升级

分订单执行,相交与MT4的4种挂单类型,MT5升级后有五种定单类型和四种执行模式,从而可以实施不同的定单策略,MT5还可以有6种挂单类型,新增了先涨后跌则买入(Buy stop limit)和先跌后涨则卖出(Sell stop limit)这两种挂单类型满足了交易者更多的需求。

CWG Markets外汇交易平台优势

六、MT5流动性升级,经纪商可互相提供流动性

MT5支持接入众多的流动性提供商,且经纪商们提供“MT5 STP Gateway”支持,允许任何一家MT5经纪商直接流动性池,为其他MT5经纪商提供流动性,这意味MT5的经纪商之间可以相互提供流动性。使用“STP Gateway”时,MT5经纪商获得的流动的成本可降低至零,其他MT5的经纪商也可以快速进入流动性池。MT5的“STP Gateway”为多种模式的经纪商共同创造了一个无缝的、低成本的流动性解决方案。

外汇平台mt4

Kazakhstan

Bạn đang truy cập website WikiFX. Website WikiFX và ứng dụng WikiFX là hai nền tảng tra cứu thông tin doanh nghiệp trên toàn cầu. Người dùng vui lòng tuân thủ 外汇平台mt4 quy định và luật pháp của nước sở tại khi sử dụng dịch vụ.

Trong trường hợp các thông tin như mã số giấy phép được sửa đổi, xin vui lòng liên 外汇平台mt4 hệ:[email protected]

外汇平台mt4

外汇平台全称是外汇交易投资平台,他是可以买卖,模拟投资的一个交易场所,指外汇市场上的一些具备一定实力和信誉的独立交易商,不断地向投资者报出货币的买卖价 格(即双向报价)24小时交易除了节假日,并在… 查看全部内容

恍惚间,交易已过10多年。期间的酸甜苦辣,真的只有每个交易者自己知道。伴随着不断小亏的无奈,毫无突破的苦闷,领悟再进步的这种螺旋式上升。 其实处理震荡的具体方法并不重要,利润回撤一半出场也好,2B也好。总之 处理震荡的意识才是最重要的。因为对于趋势跟踪系统来说这一块就是木桶最短的那一块,而最短的一块关乎生存,其实趋势跟踪系统处理震荡的意识一点也不亚于止损与资金管理,只是很少有人真正深刻认识到这一点。 … 阅读全文 ​

我做职业投资有5.6年了,累计收益的话有3.4M了,在知乎我一直在公开交易历程,交易历程可以看下:主页点击想法栏里也可以看到。 [图片] [图片] 属于一步一步前行中,追求可持续复利增长,收益都不会太高,都得一点一滴的积累,以时间换空间,可持续化长期复利增长的结果,我职业做交易5.6年了,主要做外汇ea交易,从开始的慢慢积累,到现在保守估计也有盈利3.4M了,最大回撤风险都一直控制在10%内。 [文章: 交易达到持续稳定盈利的最终投资思维原则!] … 阅读全文 ​

自述进入一家骗子外汇公司! 希望更多的人不要上当受骗!

Cantus仙人掌外汇尽快远离!

对之前的答案补充。 什么是外汇?给它一个定义 外汇就是国家与国家货币之间的价值的交换。本质是为了公平的贸易. 最开始是因为国家与国家之间的贸易,慢慢有了货币交易市场(外汇市场) 货币价值的波动,让投机者交易者有利可图。 因此外汇市场里面的交易就是对于货币价值的低买高卖。 那么货币的价值波动是怎么产生的呢? 先从一个国家的货币政策来讲。 当一个国家如(中国)在市场上的流通的货币远远多于经济实际需要, 货币供… 阅读全文 ​

刘看山 知乎指南 外汇平台mt4 知乎协议 知乎隐私保护指引
应用 工作 申请开通知乎机构号
侵权举报 网上有害信息举报专区
京 ICP 证 110745 号
京 ICP 备 13052560 号 - 1
京公网安备 11010802020088 号
京网文[2019]4928-541号
药品医疗器械网络信息服务备案
(京)网药械信息备字(2022)第00334号 服务热线:400-919-0001 违法和不良信息举报:010-82716601 举报邮箱:[email protected]
儿童色情信息举报专区
互联网算法推荐举报专区
养老诈骗举报专区
MCN 举报专区
信息安全漏洞反馈专区
内容从业人员违法违规行为举报
证照中心 Investor Relations
联系我们 外汇平台mt4 © 2022 知乎
北京智者天下科技有限公司版权所有